Археологически комплекс "Калето"

7000 години история
Средновековният чар на “Калето”

Средновековният чар на “Калето”

August 22, 2014

По време на Великото преселение на народите крепостта „Калето” и градът са разрушавани и възстановявани нееднократно.

Последната вълна от „варварски народи“, дошли по тези места, били славяните. Последните антични монети, открити тук от тази епоха са от времето на ранно-византийския император Юстин II (565-578) и посочват приблизителната дата на славянското заселване.

И така, краят на VI в. може да се приеме за начало на средновековния период в историята на Мездра. След славяните по тези земи идват и Аспаруховите българи и основават Българското ханство на Долни Дунав, признато с международния договор, подписан от Византия през септември 681 г. Находките от ранносредновековната крепост в Археологически комплекс „Калето” подкрепят хипотезата, че тук животът продължил да се развива в новото русло.

Множеството находки от този период показват, че по-характерни за тогавашното занаятчийство са фрагментите отработени на ръка – малки гърнета от глина с неправилна форма и грубо нанесена украса. Повече и по-разнообразна е ранносредновековната керамика, работена на ръчен грънчарски кръг в двата му варианта – лек и тежък. Тя е открита по цялата площ на крепостта и извън нея – пред североизточната и пред западната крепостна стена.

Това, както и откритите глинени замазки, показват мястото на отделните жилища. Преобладават кухненската керамика – малки и средно големи гърнета от глина (пясъчни примеси и с врязана украса от прави и вълнообразни линии. Тази керамика е добре позната от други средновековни паметници и се датира в VIII-IX в.

Краят на старобългарската крепост и селището, известно с името Торбарица са разрушени през XI век от турците, когато Василий II предприема поход срещу Видин и завладява северозападните български земи.

Author: