Археологически комплекс "Калето"

7000 години история

Фестивал на средновековните бит, култура и традиции

November 17, 2014

По време на двудневната проява посетителите на комплекса ще имат възможност да се потопят в атмосферата на Средновековието, ще се докоснат до бита и културата на старите българи и съседните им народи.

Author: