РАЗКОПКИ НАХОДКИ КОМПЛЕКС
Ритуален съд (керамика)
Сребърна фибула
Урна от желязната епоха
Урна от желязната епоха 2
Археологически комплекс „Калето” - този 70 вековен кръстопът на цивилизациите, разказва за човешката история от медно-каменната, римската и тракийската епоха до Средновековието.
КАЛЕТО