РАЗКОПКИ НАХОДКИ КОМПЛЕКС
Ашик за игра (кост)
Връх на стрела (кремък)
Връх на стрела (кремък)2
Глинен съд
Глинен съд2
Глинен съд3
Глинен съд4
Глинен съд5
Зооморфен съд (глина)
Инструмент (кост)
Инструменти от камък и мед
Копачка (кост)
Кръстат амулет от глина
Муфа (кост)
Плосък идол (кост)
Съд, богато украсен с графит
Съд, богато украсен с графит2
Фигурка на богиня (глина)
Черепи на турове 2
Черепи на турове
Шило (мед)
Археологически комплекс „Калето” - този 70 вековен кръстопът на цивилизациите, разказва за човешката история от медно-каменната, римската и тракийската епоха до Средновековието.
КАЛЕТО